ω

το ίδιο βράδυ συνέβη αυτό που είχε αναφερθεί αλλά είχε μόνο αναφερθεί ως απότομη βελτίωση ικανότητας λήψης απόφασης, έτσι δεν ανασηκώθηκα δεν σηκώθηκα όπως όλες τις προηγούμενες φορές που δεν συνέβη αλλά κάθισα στρογγυλοκάθισα και δεν περίμενα τίποτα δεν πολυπερίμενα ποτέ και έτσι συνέβη