ταυτίσου;

στεκόμαστε δηλαδή στέκεστε δύο-μπροστά στη θάλασσα, τουβλάκι ο καθένας στο χέρι, ταυτόχρονη πλάγια ρίψη στο ποιος θα κάνει περισσότερα ψαράκια, ο ένας ρίχνει στέκει κοιτάει μετράει πανηγυρίζει ή βρίζει που δεν πανηγυρίζει, ο άλλος ένας (όχι ο ένας άλλος) ρίχνει στρίβει και φεύγει

(όι)