έτσι

δεν μ'αρέσει που είναι τα πράγματα έτσι, δεν μου αρέσει που έχουν τα πράγματα έτσι, αλλά μου αρέσει ναι μ'αρέσει που δεν ανήκεις στα πράγματα,