ένταση

ο είμαι έκρινε, ο έχω κατήγγειλε, ο ορίζω κυνήγησε, ο θέλω γκρέμισε, ο είμαστε έδεσε, ο νιώθω θανάτωσε, ο υπόλοιποι έθαψε, ο λάμπω ανέστησε, ο όλοι πανηγύρισε, ο κανένας χάθηκε, ο καθένας βίωσε