ανάλωση

θεωρία στη συντήρηση, πράξη στην κατάψυξη, αντίληψη εκτός