φωνή

το πρώτο μακροβούτι του προκαλοκαιριού ήταν μακράν μακρό το καλύτερο μακροβούτι της ευρώπης ναι ναι ήταν ναι και ναι με έβγαλε δίπλα σε σημαδούρα μεγέθους ανοιχτό βιβλίο με τσαλακωμένες σελίδες είσαι, πράγμα το οποίο μμ meme μουμ μ'ενθάρρυνε να μείνω πάνω της μέχρι να τελειώσει το προ να τελειώσει το καλοκαίρι να τελειώσει η ενεργητική