δύο μάτια μια ματιά

μετά από εκείνη την στιγμή που είναι τώρα, τοποθέτησα το ένα μάτι απαλά μέσα στο άλλο, κοίταξα κάτω, στη συνέχεια πάνω, ύστερα γύρω τριγύρω, πριν από αυτά πίσω, τέλος μπροστά