ανέπαφη χρήση χωρίς αραίωση

ναι οκ σειρά είχε το α δεν καταλαβαίνεις τόσο ώστε να υποθέτεις κι όμως αχά καταλάβαινα
χωρίς να υποθέσω πως εκείνα τα δύο χρώματα έρχονται σιγά σιγά σιγά κοντά, όλο και πιο κοντά ήρθαν ναι ναι και όταν τελικά μπήκε το ένα μέσα στο άλλο επικράτησε το ένα απ΄τα δυο αντί να δημιουργηθεί ένα νέο, οπότε ναι μαλακίες