κανοʌική

πρωί φωτεινή και δεν έχεις κοιμηθεί,
βράδυ ημιφωτεινή και δεν έχεις ξυπνήσει,
ανάμεσα σκοτεινή και δεν έχεις αναβοσβήσει,
πέρα από αυτά ημίσβηστη (ντάξει σβηστή) αλλά την λες όπως την λες την βάζεις τίτλο

ή

πρωί φωτεινή και έχεις ξυπνήσει
βράδυ ημιφωτεινή και έχεις κοιμηθεί
ανάμεσα σκοτεινή και δεν έχεις αναβοσβήσει,
πέρα από αυτά σβηστή (ε καθαρά ντάξει) αλλά τι λες όταν την λες και την βάζεις τίτλο;