τρομοκρατία

και λέει:
είμαι ερωτευμένος
και κρύβει:
με τον εαυτό μου