πρωταγωνιστής σωματικού ελέγχου

κκακή δηλαδή κακή πολύ κακή γυμναστική ρεύμα ψύξη ψύξη ψύξη ρεύμα ψύξη στην πλάτη ψύξη δρόμος φαρμακείο επιστροφή έμπλαστρο έμπλαστρο σπίτι τοποθέτηση με τη βοήθεια πόρτας, μοναξιά

(όι)