το πρώτο γράμμα με το πρώτο γράμμα

το πρώτο γράμμα του ονόματός σου είναι το πρώτο γράμμα του δικού μου,
είναι το πρώτο γράμμα της αγάπης, το τελευταίο του έρωτα