#

το σπίτι μου έχει γεμίσει δώρα σου, το σώμα σου γεμίζει το σπίτι μου, η βάρκα που φθάνει στο σπίτι μου έχει μια τρύπα, είναι μικρή και στρογγυλή, θα βάλω τη μύτη μου μέσα στην τρύπα, θα ρουφήξω θα κυλήσω και θα περπατήσω, στον αφρό θα κολλήσω, ας κολλήσω