ερουτίνα

το πρωί με ξυπνάς με κλειδιά,
ανοίγει η πόρτα βγαίνεις, κλείνει, φεύγεις · σηκώνομαι,
παραμένεις εντός μέχρι το βράδυ που επιστρέφεις