αρχή αποκατάστασης εγώ # (σύνολο)

το πατάκι γράφει καλώς ήρθατε
αντιστρέφω τη φορά του, να κοιτώ όταν βγαίνω απ΄την πόρτα