στάση # 01

γεμίζει
την αγκαλιά του με ύφασμα
τα δάκτυλά του με δέρμα
το πρόσωπο με αέρα