μη καμία στατιστική

περπατάμε μου λες υποφέρω υποφέρω,
η βροχή  μικρή ενοχλητική, ββρβροχούλα βροχ'  χικ αρκκ πιτσιλάει μόνο το πρόσωπο,
τα μάγουλα απορροφούν ένα μέρος, τα βλέφαρα το υπόλοιπο, τα χείλη σουφρώνουν, ναι ναι κρατάνε μια γραμμή που πήγε να γλιστρήσει˙
υγρό μουστάκι σχηματίζεται, με οριζόντια μία κίνηση το αφαιρείς,
ο σου αριστερός σου δείκτης αναλαμβάνει την αξία, την κρατά, ύστερα τη δείχνει στα μάτια μου, τη χορεύει μπροστά στο σαγόνι μας, την αφήνει  στη γλώσσα μου  στιγμή κατά την οποία ο άλλος, ο σου δ.δείκτης παρέα με το δ.μέσο ανοίγουν, σε/με λειτουργία διαβήτη, το στόμα μου-
καταπίνω γεύση δέρμα ουρανού κλείνω