εφαρμοστής κανονικότητας

δάκτυλο αγγίζει     με βία χρωματίζει
πινέλο σπάει          κίνηση ραγίζει