κάτι έτοιμο σόι επαναφοράς

Κάποιοι πονάνε για τον πόνο,κάποιοι άλλοι για την ζωή,πολλοί άλλοι για την καθημερινότητα,κανείς για την γιορτή.Κανείς, όχι κανένας,μια σύνολο,ένα σύνολο χωρίς διάστημα,δίχως προσαρμογή ρίξη,ένα τρίποντο καλάθι,ένα μέτρο παύσεις.Η αίσθηση του κενού οδηγεί σε αμφιβολία και όποιος δεν ζυγίζει ή μελετάει, δεν στερεώνεται.Τώρα που νιώθω μεγάλος,μα είμαι μικρός και όταν κενόδοξα γέρος είμαι κι όμως νέος ισορροπώ,τότε το τώρα μου τότε είναι και το ναδήρ έιτ μάιλς χάι.Προίκα σε δέκα χρόνια τέλος η μαθητεία, νάου αναγκάζομαι να διδάξω.Η σπορά και το γεμάτο κεφάλι δεν συζούν,ίσως μερικές φορές τρέχουν σε λειβάδι, κάτω απ΄τα φύλλα πέφτουν και κεντούν ονειρόνειρα.Μοίαζει σαν διότι μα είναι και.