περιμένω νέα σου #

έτσι, έφτασε δηλαδή ήρθε βράδυ αλλά επειδή έχεις συνηθίσει, στην περιοχή που ζεις, να έρχεται κάθε μέρα, αδιαφορείς, ναι εσύ αδιαφορείς οπότε εκείνο για να σου τραβήξει την προσοχή σε κρατάει καθ'όλη τη διάρκειά του ξύπνιο με μια σκέψη που σου περνάει  μέσω της εφαρμογής ήχων ήχοι ψυγείου και  η οποία αυτή εαυτή σκέψη διαστέλλεται με την εισπνοή, διαστέλλεται με την εκπνοή και τελικά συστέλλεται όταν πραγματώνεις νυχτερινή όραση κρατώντας την αναπνοή και παρατηρώντας το αποστολή κειμένου χωρίς δεύτερη ή πρώτη ανάγνωση, χωρίς δεύτερη σκέψη με το αργκ της στιγμής και το όι του τίτλου: