[συναρμογή]

συναντηθήκαμε διαρκώς έξω από κάτι απέναντι από κάτι γύρω από κάτι δίπλα από κάτι πλάι σε κάτι πάνω από κάτι πάνω σε κάτι κάτω από κάτι, ποτέ μέσα σε κάτι ωραία γράμματα