επιτομής

βράδυ αδειάζει δωμάτιο, δωμάτιο σβήνει δωμάτιο, πρόσοψη διατηρείται, κάτοψη αφαιρείται, όψη προσώπου αιωρείται