χορηγούμενη

είσαι σε κάθε συναυλία που πηγαίνω, δεν είσαι σε καμιά που συμμετέχω