σχέση η οποία βγαίνοντας από τα εισαγωγικά μπήκε στην παρένθεση

.