ένας για όλους όλοι για μένα #

δάκρυα κρύα δάκτυλα να σκουπίζουν μάγουλα

(όι)