ήχοι τους

περπατάμε, περπατάμε, κάτω από μπαλκόνια περπατάμε,
πιρούνια σε πιάτα ρωτάνε, μπουκιές σε στόματα απαντάνε,
δέρματα στο καλοκαίρι αντανακλούν