άδειασμά του

πολλές συντομεύσεις του κάδου ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας,
πολλές πόρτες να μπεις και να εξαφανιστείς