κοινοποίηση

εισέρχομαι σε αυτό, στο αυτό που θέλω να πώπω πω πως ζω  ή συνηθίζω να να να να το ζω, ενώ ήδη ζω και το προσπερνώ με ότι αποθηκεύω ως τίτλο, σημαία, ιδιότητα, επώνυμο, όνομα όνομα όνομα