χρήση επικρατούσας τάσης (σε συνεχίζουν)


λόγια χτίζουν, σε χτίζουν
ήχοι χτίζουν, σε χτίζουν
εικόνες χτίζουν, σε χτίζουν
μυρωδιές χτίζουν, σε χτίζουν
κινήσεις χτίζουν, σε χτίζουν
σκέψεις χτίζουν, σε χτίζουν


-άνθρωποι γεννούν άνθρωποι  απολαμβάνουν άνθρωποι-


άνθρωποι σε γκρεμίζουν