προβολή

σημειώνω με μένα, για μένα, το κάτι πρέπει να πω ο εγώ να σκεφτώ, εάν συμφωνώ ή θέλω να προσποιηθώ ότι το ζω κάθε μέρα που παρατηρώ: μια γραμμή γεγονότων, μια λίστα κινήσεων, μια δέσμη συλλογισμών, διότι στην πλευρά μου αποκτούν ρόλο όσοι έχουν δηλαδή διατηρούν ευθύνη με αντικείμενο την τήρηση ζημιών εντός και εκτός οικοπέδου