τέσσερα βήματα συν ένα

Άκουσα μια κόρνα το πρωί και υπέθεσα ότι ήταν πουλάκι.Είδα ένα δρόμο το μεσημέρι και πίστεψα ότι ήταν παραλία.Μύρισα ένα τασάκι το απόγευμα και πείστηκα ότι ήταν λουλούδι.Άγγιξα ένα κορμί το βράδυ και ένιωσα ότι ήταν δικό μου.Είπα: ζω

(πρώτη περίπου δημοσίευση στο πέντεκαππα )