αποσυνείδηση (σβήνω τα κόμματα και σημειώνω)

στο δρόμο με αγριοκοιτάς γίνομαι μαύρος με αγριοκοιτάς γίνομαι λευκός με αγριοκοιτάς γίνομαι άνθρωπος με γκρεμίζεις